CODACA全站
简体中文
CPE1623
特性:

组立式2合1设计,节省空间。

小体积,大电流,低磁损,低阻抗,寄生电容小。

耐高温铜线,磁路闭合,超低蜂鸣噪音。

温升电流及饱和电流受环境条件影响小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

PDF下载 样品申请 3D 模型
尺寸(单位:mm)
详细参数
申请样品 型号 电感值
(μH)
公差 温升电流
(A)
饱和电流
(A)
DCR
Typical
(mΩ)

(mm)

(mm)

(mm)
封装 屏蔽 磁芯材料 AEC等级 库存品 PDF
申请 CPE1623-100M 10.00 ±20% 6.40 15.00 9.00 16.50 15.00 23.00 DIP Y Ferrite N
申请 CPE1623-160M 16.00 ±20% 5.20 11.00 18.20 16.50 15.00 23.00 DIP Y Ferrite N
申请 CPE1623-200M 20.00 ±20% 3.80 10.00 22.70 16.50 15.00 23.00 DIP Y Ferrite N